Jak się zalogować?

Aby się zalogować musisz mieć swój login oraz hasło startowe od Operatora Programu. Dostęp do systemu wymaga podania poprawnego loginu użytkownika i hasła startowego.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące logowania przeczytaj poniższy tekst.

Po pierwszym poprawnym zalogowaniu do systemu, zostaniesz poproszony o wprowadzenie swojego unikalnego hasła zabezpieczającego dostęp do systemu, którego będziesz używał przy kolejnych logowaniach. Nowe hasło należy podać dwukrotnie, w celu uniknięcia błędów przy wpisywaniu.

Twoje nowe hasło powinno spełniać następujące warunki:

  • długość od 8 do 25 znaków,
  • zawierać co najmniej jedną małą i jedną wielką literę oraz co najmniej jedną cyfrę,
  • składać się z nie więcej niż dwóch jednakowych znaków pod rząd,
  • nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych oraz znaków specjalnych takich jak &, /, +,
  • hasło jest wrażliwe na wielkość liter, czyli inaczej traktuje "B" a inaczej "b".

Blokada dostępu do Systemu następuje po trzecim niepoprawnym wpisaniu hasła. Odblokowania dostępu wraz ze zmianą hasła można dokonać na stronie logowania, wykonując następujące czynności:

  • należy kliknąć na podkreślone słowo "nie pamiętam hasła" lub "zablokowałem dostęp" pod oknem logowania,
  • wpisać swój login i kliknąć "wyślij".

Dostęp zostanie automatycznie odblokowany oraz dokonana zostanie zmiana hasła, które zostanie przesłane pocztą elektroniczną na Twój adres e-mail.

Twoje hasło jest znane tylko Tobie, dostępu do niego nie mają nawet administratorzy systemu. Jeżeli zapomnisz swojego hasła, przejdź do funkcji "nie pamiętam hasła" w oknie logowania i wykonaj takie same czynności jak w przypadku zablokowania dostępu.